Misdienaars- en Akolietenclub Stella Duce
Net zoals in de beginjaren van Stella Duce, is er ook nu nog een misdienaars- en acolietengroep. Deze jonge mensen, zowel jongens als meisjes, assisteren tijdens de Eucharistievieringen in de Onze Lieve Vrouwekerk.
Stichting Stella Duce
Postbus 428
5900 AK Venlo
Rabobank 1538.39.694