Doelstellingen
De doelen van de Stichting zijn:

Het bieden van ondersteuning aan de aangesloten verenigingen, zoals:

  • het verrichten van werkzaamheden zoals het bijhouden van de leden- en contributieadministratie en het verzorgen van de financiële administratie;
  • het bieden van financiële ondersteuning;
  • het onderhouden van de onderlinge contacten.

Het zorg dragen voor de historie van de voormalige vereniging Stella Duce door:

  • het beheer van het archief;
  • het beheer van de lijsten van ereleden en leden van verdienste.

Het ondersteunen van nieuwe activiteiten

  • De Stichting biedt nieuwe ideeën voor vrijetijdsbesteding de mogelijkheid om rustig uit te groeien tot een levensvatbare activiteit door in de beginfase de initiatiefnemer(s) met raad en daad bij te staan en bijv. garant te staan voor bepaalde uitgaven.
  • Indien u hierover nader geïnformeerd wilt worden, neem dan contact op met één van de leden van het dagelijks bestuur
Stichting Stella Duce
Postbus 428
5900 AK Venlo
Rabobank 1538.39.694