Vrienden van Stella Duce

Vriend van Stella Duce

Als “Vriend van Stella Duce” word je enkele keren per jaar geïnformeerd over de gang van zaken in de Stichting en op de hoogte gehouden van belangrijke activiteiten van de zelfstandige verenigingen, die de Stichting Stella Duce in stand houden.

Omdat je als “Vriend van Stella Duce” een bijdrage van € 25,- per jaar betaalt, ondersteun je ook het werk van de Stichting en daarmee eigenlijk ook de doelstellingen die de voormalige vereniging Stella Duce meer dan 60 jaar hoog in het vaandel had staan en die in feite worden voortgezet in de zelfstandige verenigingen / stichtingen.

De Stichting zal in de toekomst aandacht blijven besteden aan de viering van 25, 40, 50 of 60 jarige betrokkenheid bij Stella Duce. Hiervoor worden natuurlijk de jaren als lid of als vriend van Stella Duce bij elkaar geteld.

Iedereen die als “Vriend van Stella Duce” steun wil (blijven) geven aan de activiteiten verzoeken we dat kenbaar te maken d.m.v. onderstaand aanmeldingsformulier.

Aanmelden als vriend van Stella Duce

Ik wil mij met ingang van de eerstvolgende maand, tot wederopzegging, aanmelden als Vriend van Stella Duce.

Ik wil graag de bijdrage van € 25,-

Naam:
Straat & huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Telefoon:
Opmerking / Bericht: